351

Eero Kivinen

29 vuotta, Kerttuli

Ammatti: sosiaalipoliittinen asiantuntija, VTK
Ammattiliitto: YKA, PAM

Kuntavaalitavoitteitani vuodelle 2017 ovat:

Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut:

Jokaisen turkulaisen ja täällä asuvan tulisi voida luottaa, että hänestä pidetään huolta silloin kun hän  ei pysty itse sitä tekemään. Tämä tarkoittaa etenkin luotettavia ja laadukkaita palveluita sosiaali- ja terveysalalla. Yksityistämisen ei tule olla itseisarvo, vaan palvelujen tulisi pääasiassa olla julkisesti tuotettuja, joita voidaan täydentää tarvittaessa yksityisten palvelujen ostopalveluilla tai palveluseteleillä. Pääkysymyksen sote-palveluja järjestettäessä ei tulisi olla ”Mitä tämä maksaa?”, vaan ”Toimiiko tämä, saavatko turkulaiset tarvitsemansa?”

Liikenne- ja kaupunkisuunnittelu:

Turussa on loistava kaupunkimiljöö. Tämän tulisi olla jokaisen turkulaisen saavutettavissa mahdollisimman vaivattomasti. Erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reittejä tulisi lisätä ja parantaa. Yhtenä kompastuskivenä niissä on jatkuvasti keskustan alue ja jokiranta: jokiranta on olennaisen tärkeä monelle turkulaiselle liikkujalle niin työmatkan, kuin vapaa-ajankin suhteen. Keskustan ja jokirannan tulisi toimia mahdollisimman vaivattomasti ja autottomasti, jolloin liikkuminen on tehokasta ja viihtyisää.