346

Ilkka Kantola

60 vuotta, keskusta

Ammatti: kansanedustaja, teologian tohtori

Olen Turun keskustassa asuva kolmannen kauden kansanedustaja. Olen avioliitossa ja minulla on kaksi aikuista lasta. Suomen täyttäessä sata vuotta tulee minulla täyteen 60. Olen asunut Turussa70-luvulta lähtien eripituisia jaksoja. Välillä olen asunut muualla, mutta aina palannut Turkuun. Olen hankkinut työkokemusta maataloudesta, rakennusalalta, terveydenhoidosta ja sosiaalialalta. Pisin työkokemukseni on kertynyt kirkon palveluksessa pappina, pääsihteerinä ja piispana. Koulutukseltani olen teologian tohtori.

Turku on ollut minulle aina tärkeä kaupunki. Turku kuuluu Suomen tärkeimpien korkeakoulukaupunkien joukkoon. Viime vuosina olen saanut osallistua Turun korkeakoulusektorin kehittämiseen Turun ammattikorkeakoulun hallituksen varapuheenjohtajana. Pidän tärkeänä, että yhteistyötä alueen korkeakoulujen kesken edelleen vahvistetaan. Korkeakoulujen yhteistyöstä yritysten ja elinkeinoelämän kanssa on tullut yhä keskeisempi osa korkeakoulujen strategiaa. Turun alueen lähivuosien kehitykselle olennaista on turvata koulutetun työvoiman saatavuus.

Hallituksen käynnistämä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistushanke tulee muuttamaan kuntien rahoitusta ja vastuuta syvälle käyvällä tavalla edessä olevalla valtuustokaudella. Vastuu sotepalveluista siirtyy maakunnille. Uskon, että muutosten läpiviennissä kuntatasolla kykenen tuomaan avuksi eduskunnassa ja kaupunginvaltuustossa hankkimaani asiantuntemusta. Jatkossa koulutus-, kulttuuri- ja sivistyspalveluista tulee kuntien keskeinen toimiala. Turun kaupungilla on hyvät edellytykset kehittää jo olemassa olevia vahvuuksiaan toimialalla. Sosialidemokraattina haluan edistää kaupunkilaisten tasavertaisia mahdollisuuksia päästä korkealaatuisten palvelujen piiriin.

Suomen tulevaisuus rakennetaan kunnissa, jotka jatkossakin vastaavat varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta. Haluan, että Turku nousee kärkeen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadussa ja vaikuttavuudessa. Että turkulaisista lapsista ja nuorista kasvaa rohkeita, taitavia ja sivistyneitä sekä luontevasti kansainvälisiä ihmisiä.