353

Mari-Elina Koivusalo

30 vuotta, Jäkärlä

Ammatti: poliittinen avustaja
Ammattiliitto: JHL

Olen 30-vuotias Turun kaupunginvaltuutettu sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan vpj. Työskentelen poliittisena avustajana SDP:n eduskuntaryhmässä ja kotona Turussa arjessa pitää kiinni 1-vuotias tytär. 

Minulle politiikka on tahtoa tehdä asioita paremmin ja paremmiksi. Haluan, että Turussa tehdään tekoja tulevaisuuden puolesta, jotta kotikaupunkimme olisi vieläkin parempi paikka tulevina vuosina ja tuleville sukupolville.

Tarvitsemme rohkeita ja ennakkoluulottomia tulevaisuusinvestointeja. Muutetaan varhaiskasvatus asteittain maksuttomaksi ja pidetään ryhmäkoot pieninä niin päivähoidossa kuin perusopetuksessakin. Tukea ja apua on annettava lapselle aina silloin kun hän sitä tarvitsee. Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmiin tulee aina suhtautua vakavasti, sillä lasten terveys on kalleinta mitä heillä on.

Turulla ja Varsinais-Suomella on avaimet pitkäaikaiseen kasvuun ja menestykseen. Tarvitsemme osaavaa työvoimaa eikä kenenkään pidä jäädä osattomaksi. Ammatilliseen koulutukseen on Turussa investoitava. Lähiopetustunnit on pidettävä hyvällä tasolla sekä opinto- ja uraohjausta on lisättävä. Tavoitteeksi tulee asettaa, että Turussa jokainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon.

Tarvitsemme rohkeaa kaupunkikehitystä kasvua tukemaan. Turussa tulee suhtautua kasvuun ennakkoluulottomasti ja positiivisesti. Kasvun esteet on purettava, kaavoitusta ja lupakäytäntöjä sujuvoitettava. Tarvitsemme kaupunkikehityksessä ratkaisuja jotka nostavat meidät Suomen kakkoskeskukseksi Helsingin jälkeen.