418

Marja Hannele Virtanen

55 vuotta, Nummenmäki

Ammatti: osastonsihteeri, yrittäjä
Ammattiliitto: SuPer

Minut tunnetaan aktiivisena opiskelijana ja päämääränäni on turvata lasten ja nuorten koulu– ja opiskelumahdollisuudet sekä työharjoittelujaksot. Haluan olla mukana luomassa laadukkaita palveluja kaikille, sekä turvata lasten, nuorten ja vanhusten edunvalvonnan ja perusoikeuksien toteutumisen. Siksi minulle on tärkeää varmistaa lasten ja nuorten tasa-arvoiset oikeudet turvalliseen elin- ja kasvuympäristöön, koulutukseen ja harrastuksiin huoltajien tulotasosta riippumatta. Tärkeänä koen, myös työttömien ja työttömyysuhan alla olevien henkilöiden opiskelu- ja työhön paluun.

Tällä hetkellä toimin luottamustehtävissä SuPerin ammattiosaston hallituksen varajäsenenä, että VSSHP:n tulosalueen yhteistyöneuvottelukunnassa SuPerin edustajan varajäsenenä. Vapaa-ajallani toimin asukastoimikuntani puheenjohtajana sekä yrittäjänä lasten ja vanhusten edunvalvonnassa.

Luottamustehtävien ja yrittäjyyden ohella, ehdin matkustelemaan. Koen Fölin seutulipun mahdollistaneen ja lisänneen liikkuvuutta eri kuntien välillä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että Fölin, kuten Turun lentokentänkin käytön aktiivisempaa käyttöä tulisi selvittää lisää.

Vapaa-ajalla kerään voimavarani liikunnan ilosta sekä perheen ja ystävien kanssa vietetystä ajasta. tukemisen sekä vanhusten oikeudet hyvään ja turvalliseen vanhuuteen, perushoitoon ja huolenpitoon.