357

Mika Kärkkäinen

57 vuotta,

Ammatti: KTM / insinööri

Olen 57-vuotias KTM/Insinööri Turusta. Työskentelen järjestöpuolella tutkija/ekonomistina. Harrastan paljon liikuntaa kävellen ulkona päivittäin pitkiä lenkkejä ja uiden uimahallissa. Käyn usein elokuvissa, teattereissa ja konserteissa. Luen paljon ja seuraan tarkasti, mitä maailmalla ja Suomessa tapahtuu.

Olen varsin kauan seurannut niin globaalin kuin Suomen talouden ja työllisyyden kehittymistä sekä kulloinkin harjoitettua politiikkaa ja sen seurauksia osana työtäni. Olen hyvin huolestunut Suomen tulevaisuudesta. Mielestäni Suomen talous ja työllisyys eivät ole kehittyneet viime vuosina niin hyvin, kuin olisi ollut mahdollista. Monet asiat ovat menossa pieleen. Niihin on kuitenkin mahdollista vielä vaikuttaa.

Sote-uudistuksen ei pidä johtaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen heikkenemiseen ja kustannustason nousuun.

Työllisyydenhoitoa tulee toteuttaa taloudellista toimeliaisuutta ja työpaikkoja lisäämällä kohdistamalla julkisia hankintoja paikallisille toimijoille.

Henkilöliikennemuotoja pitää kehittää monipuolisesti, huomioiden julkinen liikenne, yksityisautoilu, pyöräilijät ja jalankulkijat.

Turun pitää kasvaa ja kehittyä ja siksi tonttitarjonnan tulee olla riittävää ja monipuolista ja mahdollistaa edullinen asuntorakentaminen.

Kuntatasolla tehdään merkittävä osa tärkeistä päätöksistä. Haluan tarjota asiantuntemustani Turun asukkaiden käyttöön. Olen ehdokas, joka pitää tavallisen kansalaisen puolia.