347

Päivi Karinsivu

47 vuotta, Kuuvuori

Ammatti: funktiopäällikkö / husfru
Ammattiliitto: Merimiesunioni

karinsivu@hotmail.com

Olen 47-vuotias kahden lapsen äiti, tai lapseni ovat nuoria aikuisia, joiden arki on aivan erilaista kuin omani oli samassa iässä. Haluni olla mukana päätöksenteossa kumpuaa juuri lapsistani, ilmainen hyvä koulutus ja toimiva terveydenhuolto on oltava tulevaisuudessakin jokaisen saavutettavissa. Näiden perusasioiden turvaamisella annetaan hyvän arkielämän lähtökohdat kaikille.

Varmistetaan myös yhteiskunnan turvaverkot kaikille helposti saataviksi elämäntilanteisiin, jossa omin voimin ei selviä. Lisäksi päätöksillä on satsattava työllisyyteen niin, että löytyy myös matalan kynnyksen työpaikkoja, joista ponnistetaan eteenpäin työelämän alussa taikka työelämän muutoksen kohdalla.

Tulevaisuudessa vaikuttavat päätökset tehdään nyt, pidetään kaikki mukana!