322

Risto Aho

39 vuotta,

Ammatti: sosiaalialan opiskelija, myyjä

Risto Aho 39 vuotta, hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden puolesta! Olen huolissani nykyisestä välinpitämättömyydestä, joka on kohdistunut yhä kasvavassa määrin heikko-osaisia kohtaan! Siksi vaaliteemani perusajatukset koskevat juuri ko. ihmisten elintason ja arjen turvaamista. Tässä muutamia johtoajatuksiani.

A) Hoitokädet X2. Tämä tarkoittaa, että kiireiselle hoitajille annetaan apukäsiä mm. alalle soveltuvista maahanmuuttajista ja pitkäaikaistyöttömistä. Näin ko. henkilöt pääsisivät mukaan rakentamaan Turkua omalla panoksellaan. Palkkaus toteutettaisiin ylläpitokorvauksella.

B) Kylmäruokapankki. Tämä mahdollistaisi monipuolisemman ravinnon jakamisen apua tarvitseville. Toteutus tapahtuu siten, että koska kaupat voivat luovuttaa elintarvikkeita mm. lihatuotteita, niin tällä turvattaisiin päivittäinen, terveellinen ruoan saanti. Tämän ansiosta vähenevät esim. sairauskulut.

C) Lasten ja nuorten aktiivisen toiminnan lisääminen. Tarkoituksena on kohderyhmälle tarkoitettua toimintaa, jolla lisätään aktiivisuutta ja yhteenkuuluvuutta, vaikka ei olisi aikaisempaa liikuntataustaa. Toteutus tapahtuisi nuorisotoimeen keskittyneiden toimijoiden avustuksella.